بازی و سرگرمی (۲۴) فوتبال دستی انگشتی

ساخت و اجرای بازی "فوتبال دستی انگشتی" توسط خانم سارا حدادیان مربی کانون از استان تهران، این ویدئو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.