بازی و سرگرمی (۲۵) جورچین اعداد

ساخت و اجرای بازی "جورچین اعداد" توسط خانم مژگان هادی مربی کانون اسدآباد از استان همدان،این ویدئو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.