بازی و سرگرمی (۲۶) مُهره به مُهره

ساخت و اجرای بازی" مُهره به مُهره" توسط خانم سمیه مولوی مربی کانون تبریز از استان آذربایجان شرقی،این ویدئو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.