بازی و سرگرمی (۲۷) چرخونک

ساخت و اجرای بازی "چرخونک یا فرفره" توسط خانم مرضیه تمشیتی مربی کانون از استان همدان، این ویدئو را ببینیدو با این باری آشنا شوید.