بازی و سرگرمی (۲۹) توپ و قاشق

ساخت و اجرای بازی تعادلی " توپ و قاشق" با هدف تقویت مهارت حرکتی، دقت و تمرکز، توسط خانم اعظم عرفان منش مربی کانون از استان همدان، این ویدئو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.