بازی و سرگرمی (۳۰) چی سرجاش نیست؟

ساخت و اجرای بازی "چی سرجاش نیست؟" با هدف دقت و تمرکز توسط آقای سید مصطفی صالحیان کارشناس طرح های عمرانی کانون از استان مازندران، این ویدئو را ببینید و بیشتر با این بازی آشنا شوید.