بازی و سرگرمی (۳۲) توپ و حریف

ساخت و اجرای بازی"توپ و حریف" توسط خانم مهدی گیمدی مربی کانون از استان قم، این ویدئو را ببینید و با این بازی بیشتر آشنا شوید.