خوانش شعر (۱۴8) شعر سهراب سپهری

خوانش شعر از کتاب «هشت بهشت» سروده ی سهراب سپهری شاعر نامدار معاصر توسط خانم معصومه اکبری مربی کانون شازند از استان مرکزی،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت