خوانش شعر (۱۶۷) ماه در چاه

خانم ریحانه نوری مربی کانون تویسرکان از استان همدان یکی از اشعار خود به نام "ماه در چاه" به مناسبت عید سعید غدیر را می خواند. این ویدئو را ببینید و بشنوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت