خوانش شعر (۱۹۱)شعر عاشورایی

خوانش شعری از مولانا شاعر نامدار ایران توسط خانم مریم ابراهیمی عضو کانون دریچه از استان اصفهان.