خوانش شعر (۱۹۹) به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار

خوانش شعر به مناسبت روز شعر و ادب پارسی از استاد شهریار توسط خانم مهدیسا درویشی صفت عضو کانون بردخون از استان بوشهر

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت