خوانش شعر (۲۰۰)

شعر و خوانش توسط خانم سوفیا رضایی با راهنمایی خانم طیبه پور بصیری مربی ادبی کانون به مناسبت شهادت محمد طاها شهید خردسال از استان خوزستان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت