خوانش شعر (۲۰۱) فرات غرق تماشا

خوانش شعری از معصومه جولایی توسط خانم شکیلا تقی اوغلی عضو انجمن شعر کانون از استان اردبیل.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت