خوانش شعر (149) از کتاب تنها انار خندید

خوانش شعری از کتاب «تنها انارخندید» سروده محمدکاظم مزینانی توسط خانم ایراندخت هاشمی مربی کانون از استان ایلام، این ویدئو را ببینید ،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت