خوانش شعر (151) دوستت دارد بهار

خوانش شعر«دوستت دارد بهار» توسط خانم آسیه غلام حضرت حجت مربی کانون بندرعباس از استان هرمزگان، این ویدئو را ببینید ، بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت