طرح ادبی(۱۲٨)

اجرای طرح ادبی شخصیت های انگشتی برگرفته از کتاب بازی انگشت ها سروده مصطفی رحماندوست شاعر خوب کودک و نوجوان توسط خانم مریم حوتیان پور مربی کانون از استان مرکزی.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت