طرح ادبی(۱۳٨) آرزوی قاصدک ها

اجرای طرح ادبی"آرزوی قاصدک ها" توسط خانم صفورا سلمانیان مربی کانون درچه از استان اصفهان، این ویدئو را ببینید و آرزوهاتون رو برای قاصدک ها بنویسید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت