طرح ادبی(۱۳۶) با اشکال هندسی قصه بنویسیم

اجرای طرح ادبی"با اشکال هندسی قصه بنویسیم" توسط خانم مریم کرمانی مربی کانون شیراز از استان فارس،این ویدئو را ببینید و بیشتر با این طرح ادبی آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت