طرح ادبی(۱۳۷) دنیای کلمات

اجرای طرح ادبی "دنیای کلمات" توسط خانم مریم حوتیان پور مربی کانون اراک از استان مرکزی،این ویدئو را ببینید و شما هم یاد بگیرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت