طرح ادبی(136)

اجرای طرح ادبی توسط خانم مریم شاملو مربی کانون بوئین زهرا از استان قزوین ، این ویدئو را ببینید و با این طرح آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت