معرفی کتابِ کلاس بهار

معرفی کتابِ " کلاس بهار " توسط خانم محبوبه ابراهیمی مربی کانون دلیجان از استان مرکزی، این ویدئو را ببینید بیشتر با این کتاب آشنا شوید.