معرفی کتاب دعاهای زمینی پدربزرگ

معرفی کتاب"دعاهای زمینی پدبزرگ" با ترجمه حسین ابراهیمی الوند از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط خانم زهره بهنام خو کارشناس آفرینش های ادبی کانون از استان همدان،این ویدئو را ببینید و بیشتر با این کتاب آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت