خوانش شعر (۱٨۷) شعر عاشورایی

خوانش شعر توسط خانم فاطمه عینی عضو کانون گندمان از استان چهارمحال و بختیاری.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت