خوانش شعر (۱۶۵) سعدی خوانی

سعدی خوانی توسط خانم محدثه الماسی مربی کانون اهواز از استان خوزستان،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت