خوانش شعر (۱۶۶) خلیج همیشه فارس

خوانش شعر توسط خانم مریم خراسانی مربی کانون تویسرکان از استان همدان،این ویدئو را ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت