خوانش شعر (۱٨٨) از علی اصغر خجالت می کشم

خوانش شعری سروده مصطفی رحماندوست شاعر خوب کودک و نوجوان توسط خانم کیمیا امانی عضو انجمن کانون از استان اصفهان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت