خوانش شعر (۱٨۲) شعر عاشورایی

خوانش شعر سروده جعفر ابراهیمی شاعر خوب کودک و نوجوان توسط خانم فاطمه شیردل  عضو کانون بندرعباس از استان هرمزگان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت