خوانش شعر (۱٨۵) شعر عاشورایی

خوانش شعراز کتاب"تکه ای از آسمان" سروده سیدسعیدهاشمی توسط خانم فاطمه نیازی مربی کانون بدره از استان ایلام.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت