خوانش شعر (۱٨۹) شعر عاشورایی

خوانش شعری از علیرضا قروه توسط خانم ستایش خلیلی عضو کانون اردستان از استان اصفهان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت