خوانش شعر (۱۶۴)

خانم فاطمه غفاری سروستانی مربی کانون بندرعباس از استان هرمزگان شعری از داوود لطف الله شاعر خوب کودک و نوجوان را می خوانند ببینید،بشنوید و لذت ببرید.