خوانش شعر (۱۷۰) شعر افسانه شعبان نژاد

خوانش شعری از افسانه شعبان نژاد شاعر خوب کودکان و نوجوانان به نام "پرنده گفت شاعرم"توسط خانم راضیه سلیمانی پور مربی کانون بندرعباس از استان هرمزگان،ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت