خوانش شعر (۱۹٨) شعری از استاد شهریار

کار مشترکی به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار توسط خانم ها: مریم قلی پور، حنانه درخشان، سارا سجادی از انجمن ادبی شهریار تبریز استان آذربایجان شرقی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت