خوانش شعر (۱۹۱)شعر عاشورایی

خوانش شعری از مولانا شاعر نامدار ایران توسط خانم مریم ابراهیمی عضو کانون دریچه از استان اصفهان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت