خوانش شعر (۱۹۲) شعر عاشورایی

خانم اعظم رنجبر جهرمی مربی کانون جهرم از استان فارس یکی از اشعار خود را به نام "مادرانه های حضرت رباب" را می خواند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت