خوانش شعر (۱۹۷) از استاد شهریار

خوانش شعری به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار شاعر خوب معاصر توسط خانم طیبه پوربصیری از استان خوزستان، ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت