طرح ادبی(۱۲۹) آرزوی مورچه ها

اجرای طرح ادبی "آرزوی مورچه ها" توسط خانم معصومه اکبری مربی کانون از استان زنجان، این ویدئو را ببینید و با این طرح آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت