طرح ادبی(۱۳۲)

اجرای طرح ادبی توسط خانم مریم کرمانی مربی کانون شیراز از استان فارس،این ویدئو را ببینیدو با این طرح آشنا شوید. 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت