طرح ادبی(۱۳۴)

اجرای طرح ادبی توسط خانم فاطمه سیاحتی مربی کانون از استان زنجان،ببینید و با این طرح ادبی آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت