طرح ادبی(۱۳۹)به راحتی داستان بنویسیم

اجرای طرح ادبی توسط خانم فروزان حسینی مربی کانون سرپل ذهاب از استان کرمانشاه،این ویدئو را ببینید و به راحتی داستان بنویسید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت