طرح ادبی(۱37)

اجرای طرح ادبی توسط خانم مریم بیات تبار مربی کانون از استان زنجان ، این ویدئو را ببینید و با این طرح آشنا شوید.

 

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت