دوستی چه زیباست

ساخت نمایش عروسکی "دوستی چه زیباست" توسط خانم مرضیه عویدی و با همکاری خانم مرجان نوروزی زاده مربیان کانون اهواز از استان خوزستان، ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت