روز ملی خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارسه، به همین منظور خانم نجمه رسولی مهر مربی کانون میناب از استان هرمزگان، انیمیشن زیبایی با این موضوع تهیه کردند.این ویدئو را ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت