سرود آیینی از کانون استان گیلان

سرود آیینی کاری از خانم منیژه واحد مربی کانون  از استان گیلان. گوشه ای از آیین های عزاداری که در گیلان و یا اکثر نقاط کشور در سوگوارها اجرا می شود توسط اعضا به تصویر کشیده شد.
کرب زنی: کوبیدن دو نیمکره ی چوبی به هم
زنجیر پایه: پایه ی چوبی که از آن زنجیر آویزان است. کوبیدن آن به زمین یادآور دلاوری ها و ایثار در میدان های جنگ است.
زاره زاره: که از زارو فغان می آید در شب عاشورا شمعی در یک دست و مشتی کاه در دستی دیگر بر سر می کوبند و داغ عزیز از دست داده را به سوگ می نشینند
کرنا نوازی: "کرنی" یا "کرنا" مرکب از دو لغت کر و نای است "کر به معنی جنگ و در فارسی به صورت کارزار آمده است و نای همان "نی" است که در گیلان از نی ساخته می شود.سازی بومی که برای خبر رسانی استفاده می شد و امروزه  در ماه محرم در نقاط مختلف گیلان نوای سوگ و عزاداری را به گوش می رساند..امیدوارم در روزگاران آینده بتوانیم آداب و رسوم نیکان ما را برای نسل جدید به تصویر بکشیم.
 
 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت