فکر بکر

ساخت نمایش "فکر بکر" توسط خانم محبوبه نژادصادقی مربی کانون جوپار از استان کرمان، این ویدئو را ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت