نمایش عروسکی(۷) وایتی و ردی

ساخت نمایش عروسکی "وایتی و ردی" کاری از خانم مهناز عبدالهی مربی و اعضاء خوب کانون قیدار از استان زنجان، این ویدئو را ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت