نمایش عروسکی(۹) کرم سه نقطه

ساخت و اجرای نمایش عروسکی" کرم سه نقطه" توسط خانم رویا روحانی مربی کانون آببر از استان زنجان، ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت