نمایش عروسکی حاجی فیروز

نمایش عروسکی حاجی فیروز کار خانم مریم فهیم پور کارشناس هنری و سازنده آهنگ خانم لیلا حکیم الهی از کانون استان خوزستان. ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت