نمایش عروسکی گلبهار و آقاجون (۱)

قسمت اول

نمایش عروسکی" گلبهار و آقاجون" با بازی خانم مرجان مسگری مربی هنری و آقای مهدی مردانی کارشناس ادبی کانون از استان قزوین.

ببینید و لذت ببرید. 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت