نمایش عروسکی هفت سین

دابسمش عروسکی بر اساس ترانه های کودکی از گروه زنبورک  به نام هفت سین کار خانم مریم فهیم پور کارشناس هنری کانون از استان خوزستان. ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت