کرونا در شهر اسباب بازی ها

فرزاد برزگری، از اعضای توانمند کانون پرورش فکری در بافق یزد انیمیشن جالبی از کرونا در شهر اسباب‌ بازی‌ ها ساخته است. ببینیم و‌ برای کودکان هم به اشتراک بگذاریم.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت